Betingelser for retur av deler

REKLAMASJON MÅ SKJE INNEN 14 DAGER

Skjema for retur av deler »

 

Hos Lier Bilgjenvinning AS har du rett til å angre på kjøp av varer innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.  Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren får varen i fysisk besittelse.

For å kunne benytte deg av angreretten må du underrette oss via vårt skjema på nett; http://bilgjenvinning.no/returskjema.aspx

 

Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold, senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville benytte deg av angreretten.

 

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.  Og du er ansvarlig for en eventuell reduksjon i varens verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

 

Spesialbestillinger:

Ved uavhentede deler, samt deler som er spesielt bestilt fra eksterne underleverandører eller bestilt demontert fra bil, vil et demonteringsgebyr, tilsvarende 20% av varens utsalgspris, minimum 480,- eks.mva, bli fakturert.